Niche Zero

Niche Zero

Price: HK$6,000

 
Niche Zero NG63
  • 刀盤:錐刀 63mm conical burrs
  • 研磨速度: 1 gram/sec
  • 額定功率:170-180w
  • 重量:4.1kg
  • 尺寸(cm) : 闊度: 122mm
深度: 211mm
高度: 311mm
  • 適合沖煮espresso 以至 filter coffee
  • 無段調節可更直接微調研磨度
  • Niche Zero single dose grinder, 63mm 錐型磨盤,低轉速研磨,無粉道設計傾斜磨盤,零殘粉。
  • 香港行貨現貨發售